อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกันแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในแปลงผักสลัดให้กับชุมชน

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 อ.ดร.ชนาณัฐ แก้วมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านแมลง ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการ ณ สวนผักสลัด สวนลุงสะอาด เกษตรอินทรีย์ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ได้ติดตั้งกับดักกาวเหนียวพร้อมติดแทบสีเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของเพลี้ยไฟในแปลงผักสลัด  ซึ่งพบว่า จากงานวิจัยมีรายงานว่าสีเหลืองและสีน้ำเงินจะดึงดูดเพลี้ยไฟได้ดี ติดตั้งไว้ระยะเวลา 1 เดือน จึงค่อยเก็บกับดักเพื่อจำแนกชนิด (species) และจำนวนของเพลี้ยไฟ เพลี้ยไฟมีลักษณะปากแบบเขี่ยดูด ซึ่งปากแบบเขี่ยดูดนั้นจะทำให้เนื้อเยื่อผักช้ำและมันจะดูดกินน้ำเลี้ยงของผัก ทำให้ผักเหี่ยวเฉาและสร้างความเสียหายต่อผักสลัดได้
 
ข้อมูลและภาพ จาก สวนลุงสะอาดเกษตรอินทรีย์