ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “ความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นรุ่นเยาว์” ในโครงการ MU Stock Challenge : season 1

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวตฤณกร สุขเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) คนที่ 2 จากขวา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขัน “ความเป็นที่สุดของนักเทรดหุ้นรุ่นเยาว์” ในโครงการ MU Stock Challenge : season 1 
 
ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด โดยมีคุณบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการสายการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้มอบเงินรางวัลให้กับนักศึกษา ประกอบด้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรองชนะเลิศอันดับที่ 2
 
ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และได้มอบรางวัล Gift Voucher เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาด้วย
 
ข้อมูล: อาจารย์เฉลิมพล ศรีทอง