มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562  เวลา09.09 น.  รองศาสตราจารย์ ดร.ถาวร  วินิจสานันท์ อาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการถวายต้นเทียนพรรษา  เครื่องไทยธรรม  และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  โดยกิจกรรม แห่เทียนพรรษาครั้งนี้  งานบริหารและทรัพยาบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  จัดกิจกรรม “แห่เทียนพรรษา “เนื่องในวัน เข้าพรรษา ประจำปี 2562  เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของพระพุทธศาสนา  โดยมีคณะครูและนักเรียน โรงเรียนการกุศลวัดไตรัตนาราม พร้อมด้วยประชาชนในชุมชนบ้านไตรรัตน์  ได้ร่วมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการแห่เทียนพรรษาไปถวาย  ณ วัดไตรรัตนาราม และหลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายเทียนพรรษา  บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม   อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี