มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี หารือความร่วมมือกับสหภาพเมียนมาร์ ด้านการศึกษาร่วมกันในอนาคต

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วย รศ.ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ทีมผู้บริหาร และอาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สหภาพเมียนมาร์ ดังนี้ Dr. Cho Cho Aye , Professor Dr. Myat Thuzar Soe , Director Dr. Khin Mar Phyu , Professor Dr. Mi Paik , Lecture และ Ms.Soe Ei Ei Myat , Assistant Lecture
ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ Myanmar Higher Education Delegation (MHED) สหภาพเมียนมาร์ กับวิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป
 
Mahidol University Kanchanaburi Campus is delighted​ to welcome​ delegates from Myanmar Higher Education 
--------------------------------------------------------------------------
12 July 2019: Asst. Prof. Thatchavee Leelawat, acting Vice President for Information Technology​ and Kanchanaburi Campus, Assoc. Prof. Kamlang Chumpolbanchorn, acting Assistant to President for Kanchanaburi Campus, administrative team and professors from Division of Geoscience warmly​ welcome​ delegation including​ professor​s and lecturer from Myanmar.
 
The visit was an international activity between Myanmar and Mahidol University Kanchanaburi Campus during 11-17 July 2019 at Mahidol University Kanchanaburi Campus for the future collaboration in developing the further courses.