มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดอบรม “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานผู้น่ารัก”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุลากร หัวข้อ “เคล็ดลับการรับมือกับผู้ใช้บริการ และเพื่อนร่วมงานผู้น่ารัก” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.เนตรา เทวบัญชาชัย อาจารย์ประจำสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมวิทยาลัยนานาชาติและผู้จัดการทั่วไปศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศาลายาพาวิลเลียนวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร โดยมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการอบรม ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี