หลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัด “กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการด้านชีววิทยา” ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ พร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัด ”กิจกรรมส่งเสริมทักษะปฏิบัติการทางด้านชีววิทยา” ภายใต้โครงการมหิดลพี่เลี้ยง มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกปฏิบัติการทางด้านชีววิทยาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 4 ของโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ณ อาคารเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต
 
ภาพ/ข่าว: อาจารย์ไพพรรณ แพเจริญ