ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Prize “โครงการ The Green Ripple”

นางสาวกฤษดิณี แสงเหลา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ ฝึกงาน ณ บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)ใน “โครงการ BCP Talent Internship 2019” และได้รับรางวัลชนะเลิศ Gold Prize จากการประกวดในโครงการ "The Green Rippe" โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับข้าวลืมหวาน (Betterfly Rice) เพื่อทำให้ผู้บริโภคลดโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคอ้วนและโรคเบาหวาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพและผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาภายใต้โครงการ BCP Internship 2019
 
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/grnimpact/videos/482158339277172/
 
———————————————————————
Congratulations!
Student from Environmental Engineering and Disaster Management, Mahidol University Kanchanaburi Campus, enrolled “BCP Talent Internship 2019 Project” at Bangchak Corporation Public Company Limited, and won a Gold Prize from competition in “The Green Rippe” project.
 
ภาพ/ข่าว ผศ.ดร.วีรวุฒิ ชัยวัฒน์