สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเฝ้ารับเสด็จ  นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมรับมอบของที่ระลึกพระราชทาน ในการเสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี  พร้อมทั้งทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการฯ ณ  มณฑลหทารบกที่ 17 และกองพลทหารราบที่ 9  ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพโดย : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล