กิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ของบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมเสวนากิจกรรม “VTEC SHOWCASE 2019” งานโชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและกระตุ้นตลาดเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในจังหวัดกาญจนบุรี ให้ครบทุกภาคส่วนทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และการศึกษา โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ดังนี้ คุณอนันต์ กัลปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี อาจารย์ ดร.ธัญวภณ ยิ่งประเสริฐชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และผู้ดำเนินรายการคุณมัทณียา มากสมบูรณ์ หัวหน้าฝ่ายข่าว NBT จังหวัดกาญจนบุรี โดยกิจกรรมจะเป็นรูปแบบงานเสวนา ผ่านมุมมองและแนวคิดผู้บริหารภาคการศึกษามาร่วมเสนอความคิดเห็น หัวข้อ “Digital Education การศึกษา 0.4 ปฏิรูปอย่างไรให้เป็น 4.0” บนโลกดิจิทัล กับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 และมีบูธแสดสินค้าเทคโนโลยีกว่า 20 บริษัท ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรมห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จังหวัดกาญจนบุรี