นักศึกษาหลักสูตร​เทคโนโลยีการอาหารผ่านเข้ารอบ 20 ทีม การแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5

ขอแสดงความยินดี​กับนักศึกษาหลักสูตร​เทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ในการแข่งขันวิชาการด้านการทดสอบความชำนาญทางจุลชีววิทยาและเคมี ครั้งที่ 5 จัดโดย AOAC International​ Thailand​ Section​ ซึ่งผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ภายใต้ชื่อทีม TRIPLE MU รายชื่อนักศึกษาประกอบด้วย
1)​ น.ส.เบญจพร โชคทรัพย์สมบัติ
2) น.ส.กุลิสรา ภู่ทวี
3) น.ส.ณัฐวดี เเซ่เจียม
โดยมี อ.ดร. นัทธีวรรณ อุดม​ศิลป์​ เป็นผู้ควบคุมทีม และการแข่งขันรอบต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ สถาบัน​อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม​ บางยี่ขัน กรุงเทพมหานคร