นิทรรศการในงาน “เปิดบ้านจามจุรี ครั้งที่ 2” ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา)

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมงาน “ เปิดบ้านจามจุรี ครั้งที่ 2 ” ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 1 (บ้านเก่าวิทยา) โดยเปิดบูธจัดกิจกรรมแนะแนวการเข้าศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนายนพดล สงวนพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้านต่างๆ และการเปิดบูธจากสถานศึกษา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562