กิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted)โรงเรียนสมุทรปราการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) ของโรงเรียนสมุทรปราการ ณ อุทยานธรณี และพิพิธภัณฑ์ธรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านธรณีศาสตร์ แก่นักเรียนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (Gifted) จำนวน 87 คน และได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรนำโดยอาจารย์ณรงค์ศักดิ์ แก้วดำ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และทีมงานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ