กิจกรรมแนะแนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี”

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 อาจารย์มนต์ชัย พุ่มแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ พร้อมด้วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ 6 ของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สายวิทย์-คณิต) ณ ห้องเรียนโรงเรียน​เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัด​กาญจนบุรี