นักศึกษา สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาจาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO)

วันที่ 18 กันยายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd (MOECO) นำโดย Mr.Yuichi Ikegami Unit General Manager, Administration Unit ในการเดินทางมาสัมภาษณ์ นักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ราย เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา MOECO Scholarship 2019 โดยมีคณาจารย์สาขาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสกุลกันภัย ชั้น 4 อาคารอำนวยการ