นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Regional Boot Camps 2019 “ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร ประกอบด้วย
1.น.ส.ญดา ศากรวิมล
2.น.ส.ปรมาภรณ์​ บัญญัติ​นพรัตน์​
3.น.ส.ศิริยากรณ์ ไพรีรัก
เข้าร่วมโครงการ Thailand Food Innovation - Regional Boot Camps 2019 ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารประเทศไทย โดยเข้าร่วมนำเสนอ "ผลิตภัณฑ์​น้ำพริกจากจิ้งหรีดและก้างปลา" เพื่อเตรียมตัวในการสร้างนวัตกรรมอาหารและเข้าประกวดในโครงการ Food Innopolis Innovation Contest 2019/20 ณ หอประชุมใหญ่ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร