โครงการการบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยี

วันที่ 19 กันยายน 2562 โครงการการบริการให้คำปรึกษา เผยแพร่ข้อมูลเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ลงพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่กาญจนบุรีและคลินิกมหาดไทย ครั้งที่ 12 ณ รร.หนองตากยาตั้งพิริยะราษฎร์บำรุง ต.หนองตากยา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมการบริการให้คำปรึกษาฯ และให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ พร้อมทั้งแจกน้ำหมักชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีผู้สนใจรับบริการคำปรึกษา จำนวน 170 คน