มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทางวิชาการให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมทางวิชาการ เรื่อง "ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์" ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม จำนวน 100 คน ณ อุทยานธรณี และพิพิธภัณฑ์ธรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านธรณีวิทยา และซากดึกดำบรรพ์" โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรสาขาวิชาธรณีศาสตร์ นำโดยคุณปราโมทย์ นนทารักษ์ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาธรณีศาสตร์ คุณเอกจักร์ จันทร์ดอน นักวิทยาศาสตร์และคุณกันตณัฐ ตระกูลวีรยุทธ (พี แฟนพันธุ์แท้ไดโนเสาร์) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตร วท.บ. (ธรณีศาสตร์)