หลักสูตรธรณีศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ของสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 อาจารย์ ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาสาขาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institiue of Technology (AIT) นำโดย Dr.Pham Huy Giao, faculty in Geotechnical and Earth Resources Engineering Program พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษาต่างประเทศ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมชม อุทยานธรณีวิทยา พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และการร่วมแลกเปลี่ยนรู้กับ อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี