นักศึกษา จัดกิจกรรม "October Big Day 2019 " สำรวจนก 24 ชั่วโมง พบนก 113 ชนิด และสำรวจพบนก 2 ชนิดพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบ ใน ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มาก่อน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายอุกฤษฏ์ พุมนวล นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ ชั้นปีที่ 4 และ ประธานชมรม MUKA Young Green ได้เปิดเผยว่า ชมรม MUKA Young Green พร้อมด้วยนักศึกษาและอาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฎิภาค อาจารย์ประจำหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และที่ปรึกษาชมรม ได้ร่วมจัดกิจกรรม "October Big Day 2019 " สำรวจความหลายของชนิดพันธุ์นกภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โดยปีนี้สำรวจพบนกทั้งหมดจำนวน 113 ชนิดพันธุ์ ในจำนวนนี้มีการพบนก 2 ชนิดพันธุ์ ที่ยังไม่มีรายงานพบในพื้นที่ และสำรวจพบครั้งแรก ในกิจกรรม "October Big Day 2019” ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี (New record for hotspot) ได้แก่ นกอินทรีเล็ก (Booted eagle) ซึ่งเป็นนกอพยพ และ นกนางแอ่นตะโพกแดง (Red-rumped Swallow) สำหรับ กิจกรรม "October Big Day" จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลกภายใต้โครงการที่สนับสนุนโดย Cornell Lab of Ornithology, Cornell University, USA เพื่อให้อาสาสมัครร่วมกันสำรวจนกในพื้นที่ต่าง ๆ ภายในเวลา 24 ชม. โดยใช้ e-Bird ซึ่งเป็น application สำหรับการบันทึกข้อมูลและรายงานผล