ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล ในการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางสาวธารทิพย์ ธีมะสถิต และนางสาวณัฐธิดา สิทธิชัย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท จากการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 (King Rice Oil Group Award 2019) โดยนำเสนอหัวข้อโครงร่างงานวิจัยเรื่อง "ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งรำข้าวต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอมเสริมโปรตีน" ภายใต้การดูแลของ อ.ดร.นัทธีวรรณ​ อุดม​ศิลป์​ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ณ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด