ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นำโดย นายจิรภัทร จันทร์เจริญ นางสาวไปผดา สันทัดการ และนางสาวกนกอร เกิดไทยดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ​1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการสำรวจปิโตรเลียม (Petroleum Exploration Competition) #PEC2019 ภายใต้ชื่อทีม The one wisdom of west 
 
ภาพ/ข่าว นายจิรภัทร จันทร์เจริญ