โครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 8

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดกิจกรรมโครงการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ครั้งที่ 8 สำหรับนักศึกษาสายวิทย์ ชั้นปีที่ 3 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้อง L-316 ตึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์