กิจกรรมสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio)

วันที่ 15 มกราคม 2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 (Portfolio) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา ให้การต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งกล่าวแนะนำหลักสูตร และวิทยาเขตกาญจนบุรีกับผู้ปกครอง ณ ห้อง 2311 อาคารเรียนรวม
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ ทปอ.