กิจกรรมความร่วมมือด้านวิจัย

วันที่ 17 มกราคม 2563 งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ร่วมกับ Prof.Sashida katsuo และอาจารย์ ดร.สุทัศชา หงษ์ศรีสวัสดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาธรณีศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากกรมทรัพยากรธรณี และ Department of Mineral and Geoscience Malaysia (JMG) เพื่อเข้าเยี่ยมชมสาขาวิชาธรณีศาสตร์ และหารือความร่วมมือด้านการวิจัยร่วมกัน นำโดย คุณสุวภาคย์ อิ่มสมุทร ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี คุณสุรีย์ ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม คุณนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษาทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ดร.ดวงฤทัย แสแสงสีรุ้ง นักธรณีวิทยาชำนาญการ กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และคุณกฤตภพ อัครวินทวงศ์ นักธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑ์ธรณีศาสตร์ และอุทยานและพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
 
ภาพ/ข่าว งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ