มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยา​เขต​กาญจนบุรี​ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

วันที่ 23 - 24 มกราคม​ 2563​ งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ​ และ​ อาจารย์ ดร.สุทัชชา หงษ์ศรีสวัสดิ์สาขาวิชาธรณีศาสตร์​ ให้การต้อนรับคณะ​จากฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการลงพื้นที่เข้าหารือและสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของโรงเรียนนำร่องในพื้นที่นวัตกรรมฯ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาร่วมกัน
 
ภาพ/ข่าว งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ