กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา​ Korea National University of Education Student Exchange Program (KNUE-MUKA Student Exchange Program 2020)

อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี (ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์) กล่าวต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา Korea National University of Education (KNUE) ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน​นักศึกษา​ ณ วิทยาเขตกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อาทิ การฝึกทักษะภาษาอังกฤษ​ ภาษา​และวัฒนธร​รมเกาหลี​ การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ร่วมกัน รวมทั้งการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี