ค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอน "นักปักษีวิทยา" รุ่น 1 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO

อาจารย์ ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค และนักศึกษาจากหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรและทีมงานอาสาสมัครให้กับค่ายนักอนุกรมวิธานน้อย ตอน "นักปักษีวิทยา" รุ่น 1 จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2563 ณ ป่าชุมชนห้วยสะพานสามัคคี ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

ขอบคุณภาพจาก BEDO และ คุณครูโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ​สมเด็จพระศรีนครินทร์​ กาญจนบุรี