กิจกรรม KN Open House โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 20กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการ แนะแนวการเข้าศึกษาต่อในงาน KN Open House "นิทรรศน์กาญจนา รู้คุณค่าสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมสู่อาชีพ" ให้กับ นักเรียนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อและประกอบอาชีพในอนาคต โดยมี คณาจารย์ประกอบด้วย ผศ.ดร.เอริกา พฤฒิกิตติ และอาจารย์ดร.จุฑามาศ สุคนธปฏิภาค พร้อมด้วยนักศึกษา บุคลากรงานการศึกษา และงานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ร.9 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี