การสัมมนาพิเศษทางชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ “การศึกษาวิจัยเสือโคร่งระยะยาว: ความสำเร็จของงานอนุรักษ์ในเมืองไทย”

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ
“Long term research on tiger: the success of conservation story in Thailand" “การศึกษาวิจัยเสือโคร่งระยะยาว: ความสำเร็จของงานอนุรักษ์ในเมืองไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัจฉรา ซิ้มเจริญ นักวิจัยจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นวิทยากรบรรรยาย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับนิเวศวิทยา การดำเนินงานวิจัย และความสำเร็จของการอนุรักษ์เสือโคร่ง ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมฟังการบรรยาย และมีคำถามที่น่าสนใจจากผู้เข้าฟังในหลายๆประเด็น สำหรับงานวิจัยเสือโคร่งนั้นมีประวัติการศึกษามายาวนาน ด้วยความทุ่มเทของทีมนักวิจัย และแรงสนับสนุนจากรัฐบาล จึงเป็นเรื่องน่าดีใจและภูมิใจของคนไทยที่งานศึกษาเสือโคร่งนั้นเป็นตัวอย่างของงานอนุรักษ์ในระดับนานาชาติ