มหาวิทยาลัย​มหิดล​ วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ​สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (SMEs)​ จัด​ Workshop​ ให้กับผู้ประกอบการอาหาร/เครื่องดื่มและเครื่องสำอางในจังหวัดภูมิภาคตะวันออก​

คุณวชิระ แก้วกอ​ ผู้บริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ (SMEs)​ เป็น​ประธาน​กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์​และมาตรฐาน​สินค้าอาหาร​ เครื่องดื่มและเครื่องสำอางให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย​ (Micro​ SME)​ ในเขตภาคตะวันออก​ 7 จังหวัด ได้แก่​ ฉะเชิงเทรา​ ปราจีนบุรี​ สระแก้ว ชลบุรี​ ระยอง​ จันทบุรี​ และตราด​ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย/วิสาหกิจชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐาน​ให้เกิดมูลค่าสอดคล้องกับตลาด การอบรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่​ 12​-15​ มีนาคม​ 2563 ที่จังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี​ มีการบรรยายพร้อมให้คำแนะนำโดยทีมวิทยากร อาจารย์จากวิทยาเขต​กาญจนบุรี ​ ซึ่งเป็นหน่วยงาน​ร่วม​ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยประจำปี​ 2563