ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2020”​

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2020​ ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีผ่านระบบ​ออนไลน์​แห่งแรกของประเทศไทย