โครงการ Mahidol day of service (กิจกรรมจิตอาสา) เนื่องในวัน “มหิดล” โดยนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2563 สโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี  จัดโครงการ Mahidol day of service (กิจกรรมจิตอาสา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมได้อย่างรอบด้านและทั่วถึงเนื่องในวันมหิดล ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การรับบริจาคหนังสือให้กับห้องสมุด การทำสมุดทำมือ  การปรับปรุงพื้นที่การเรียนรู้สนาม BBL ทาสีฐานเสาธง ทาสีกำแพงโรงเรียน และทาสีสนามเด็กเล่น ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี