เชิญชวนนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรีเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Digital Literacy

ขอเชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี  เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล Digital Literacy พร้อมเข้าร่วมทดสอบความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล โดย ICDL ASIA จำนวนจำกัดเพียง 75 คน เท่านั้น สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานการศึกษาและกิจการนักศึกษา โทร.034585058 ต่อ 2101 คลิกดูรายละเอียด หรือลงทะเบียนได้เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/4Q6MmTYrGfxLh8Qb6