กิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้ด้านธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 79 คน โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสาขาวิชาธรณีศาสตร์บรรยายให้ความรู้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้มาตรการเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19  ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี