ขอแสดงความยินดีกับนายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563

วันที่ 2 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน “ครบรอบ 52 ปี วันพระราชทานนาม 133 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นผู้แทนถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของวิทยาเขตกาญจนบุรี นายอำนวย วชิรพันธ์วิชาญ ที่เข้ารับรางวัลลูกจ้างดีเด่น มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2563 ณ อาคารสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา