กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ “MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021”

วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 อาจารย์ ดร. อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมออนไลน์ “MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021” ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกับ Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านภาษาและประสบการณ์การเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างประเทศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมจัดขึ้นทุกวันพุธ ที่ 3, 10 และ 24 มีนาคม 2564