กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 23 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 21 เมษายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์  รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทองสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 23 ปี วิทยาเขตกาญจนบุรี ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายน ของทุกปี โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์, พิธีมอบรางวัลให้กับอาจารย์ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ดีเด่น, พิธีประกาศเกียรติคุณนักศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี และเกียรติบัตรคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.กำลัง ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ได้กล่าวแสดงความยินดีและร่วมชื่นชมบุคลากร นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้อง Co-working Space  อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยมหิดล  วิทยาเขตกาญจนบุรี