กิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021

วันที่ 28 เมษายน 2564  อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับฟังประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ MUKA-UNSIKA Virtual Cultural Exchange Program 2021 เพื่อพัฒนาและต่อยอดด้านการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศครั้งต่อไปในอนาคต