มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563 ในงาน MU SAFETY DAY ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้รับการประกาศรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563 ในงาน MU SAFETY DAY ครั้งที่ 5 ภายใต้ Concept : SAFETY FORWARD (ผ่านระบบออนไลน์) เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร โดยได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2563 จำนวน 8 ห้อง ด้วยกัน