ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2021”​ ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีผ่านระบบ​ออนไลน์​

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงาน “MUKA Senior​ Project​ Exhibition 2021”​ ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีผ่านระบบ​ออนไลน์