มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคุณอัมพา เอกจิตต์ หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากศูนย์ COSHEM นำโดย คุณอัญชุลี วัชรมุสิก และคุณพัชรินทร์ ไพรกุล กรรมการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี