มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการปลอดภัยในรูปแบบ Peer evaluation

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา พร้อมด้วยคุณอัมพา เอกจิตต์ หัวหน้างานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน นำโดย  ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และดร.กมลพร มาแสวง กรรมการผู้ตรวจประเมิน  ซึ่งเป็นการตรวจประเมินผลการดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในรูปแบบ Peer evaluation ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีห้องปฏิบัติการเข้ารับการตรวจประเมิน จำนวน 3 ห้อง  ณ อาคารปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตกาญจนบุรี