กิจกรรม KA PLUS LIVE 2021 (ผ่านระบบออนไลน์)

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ จินตโกวิท ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านการศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม KA PLUS LIVE 2021 (ผ่านระบบออนไลน์) ของสโมสรนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ และสร้างความผูกพันระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากรุ่นพี่ศิษย์เก่ามาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และให้คำแนะนำข้อมูลด้านต่างๆกับน้องๆ ด้วย นำโดย ดร.ศราวุธ สิริขจรเดชสกุล นายวรรณชัย ธุระแพง และนางสาวพิมพ์สิริ ทรัพย์สมบัติ