กิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural Program 2021

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Knowledge Management ร่วมรับฟังประสบการณ์จากนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural  Program 2021 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับฟังประสบการณ์ตรงจากนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมโครงการ MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural  Program 2021 เพื่อพัฒนาและต่อยอดการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศครั้งต่อไปในอนาคต
 
Online Knowledge Management with participated students of “MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural Exchange Program 2021”
****************************************
On August 4, 2021 Dr.Amnat Jarerat, Assistant to the Vice President of Kanchanaburi Campus for Academic Affairs and International Relations, welcome MUKA students on the Online Knowledge Management activity which is the activity for students who had participated in “MUKA-KNUE-KNU Virtual Cultural Exchange Program 2021” to share their experiences and impression of the program to other MUKA students. The activity also gives the overall picture of the exchange program and helps with the development of the other online exchange programs in the upcoming activities in the near future.