ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล

"ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล" จำนวน 133 คน ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ยืนยันสิทธิ์ได้ที่ https://dlink.me/TJFVc ภายในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ทั้งนี้ ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน.วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดวันที่สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 เป็นวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ สอวน. วิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี โทรศัพท์ 086-3667471 หรือ Page Facebook : https://www.facebook.com/tesomuka/

คลิกดูประกาศรายชื่อ ประกาศรายชื่อ