กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2

กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2 
***************************
วันที่ 27 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการทำ Startup ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ ประกอบด้วย Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีนักศึกษาวิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 6 ราย ระยะเวลาการจัดกิจกรรมตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
 
Global Entrepreneur Co-work 2021 in collaboration with Korea National University of Education and Hanbat National University
************************
On August 27, 2021 Dr.Amnat Jarerat, assistant to the Vice President of Kanchanaburi Campus for Academic Affairs and International Relations, gave an opening remark to the second season​ of “Global Entrepreneur Co-work 2021” which is an international activity in collaboration with Korea National University of Education and Hanbat National University in order to​ promote students’ skill on startup and at the same time to motivate students to be global citizenship. The program will be run every Friday for 12 weeks.