พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล”
*****************************
วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี และผู้แทนจากคณะสัตวแพทย์, ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล เข้าร่วมพิธี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และการอุดมศึกษาไทย ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ทั้งนี้ การจัดพิธีเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 
On September 24, 2021 Asst.Prof.Dr.Thatchavee Leelawat, Vice President for Information and Kanchanaburi Campus, presided over the wreath-offering ceremony to pay homage to His Royal Highness Prince Mahidol Adulyadej on “Mahidol Day”. This event was attended in unison by MUKA staffs and students and also representatives from Faculty of Tropical Medicine, Faculty of Veterinary Science, Mahidol University in front of the Statue of His Royal Highness Prince Mahidol Adulyadej in remembrance to the royal grace of His Royal Highness Prince Mahidol Adulyadej as "The Father of Modern Thai Medicine and Higher Education" at Mahidol University Kanchanaburi Campus. The ceremony was held in accordance with the epidemic prevention measure for the safety of every participants.