กิจกรรมส่งมอบพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม

กิจกรรมส่งมอบพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
————————————-
วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี พร้อมด้วยทีมบริหารและบุคลากรวิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมส่งมอบพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติให้แก่ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม ณ หมู่บ้านสามัคคีธรรม ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื่องในโอกาสวันมหิดล ประจำปี 2564
 
On September 24, 2021, Assistant Professor Dr. Thatchavee Leelawat, Vice President for Information Technology and Kanchanaburi Campus along with the administrative team and MUKA staffs had cooperative activity to deliver fish species back to natural water sources at Samakkhitham Village, Lum Sum Subdistrict, Sai Yok District, Kanchanaburi Province on the occasion of Mahidol Day 2021.