รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ พุทธอุทธยานแห่งการเรียนรู้ เนื่องในโอกาส "วันมหิดล"

วันที่ 24 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ และทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาส ร่วมปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึก ณ พุทธอุทธยานแห่งการเรียนรู้ เนื่องในโอกาส "วันมหิดล" พร้อมร่วมสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ ลานพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก