กิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 ร่วมกับ Korea National University of Education และ Hanbat National University สาธารณรัฐเกาหลี ระยะที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 อาจารย์ ดร.อำนาจ เจรีรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรม Global Entrepreneur Co-work 2021 เป็นสัปดาห์ที่ 6 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Jackie Lee CEO ผู้จากบริษัท Genibot ผู้ผลิตเทคโนโลยีชั้นนำจากประเทศเกาหลี ให้เกียรติเป็นวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ เคล็ดลับในการเริ่มต้น Startup ให้ประสบความสำเร็จ 
 
On October 15, 2021, Dr.Amnat Jarerat, assistant to the Vice President of Kanchanaburi Campus for Academic Affairs and International Relations, along with MUKA students participated in Global Entrepreneur Co-work 2021 Week 6. This week’s special talk was honored by Mr.Jackie LEE, CEO of Genibot, an​ educational​ robot​ platform​ and globally successful start-up technology business from Korea, to talk on how to initiate a startup business and to share his own experiences and secrets of startup business world.